KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. PASİFİKGAYRİMENKUL NO:3 C-1 İÇ KAPI NO:160 ÇANKAYA/ANKARA adresinde faaliyet gösteren (bundan böyle “Sqozy” olarak anılacaktır.) ile Sqozy tarafından yönetilmekte olan “www.sqozy.com” adresli internet sitesine (ve bu site ile ilgili Mobil Uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalara) (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) üye olan “Kullanıcı” arasında Platformun bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından online başvuru formunun doldurulup onaylanması anında yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

2.1 İşbu Sözleşmede yer alan;

a) PLATFORM: Mobil uygulama veya web sitesi aracılığıyla üye olan Kullanıcılara, Sqozy tarafından Platform dahilinde sağlanan ayrıcalıkları, indirimleri, kampanyaları, duyuruları sunan (workshop, tadım etkinlikleri vb.) ve Sqozy tarafından yönetilen “www.sqozy.com” adresli web sitesini/mobil uygulamayı,

b) SQOZY KULLANIM KOŞULLARI: Platform’a üye olan tüm Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu ve Kullanıcı tarafından kabul edilen Platform Kullanım Koşullarını,

c) KULLANICI: İşbu Sözleşme ile Sqozy Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle Platform’u kullanan ve/veya üye olan gerçek kişiyi,

d) HİZMET: Sqozy’nin Kullanıcılarına Üye İşyerleri aracılığıyla sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, finansal faydaların (promosyon, indirim, hediye, ikram, vb.) ve/veya deneyimsel faydaların (ürün deneyimi, tanıtımlar, workshop vb.) bütününü,

e) MOBİL UYGULAMA: Kullanıcıların, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.) Platform uygulamasını, Sqozy Üye İşyerlerinin ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, Sqozy’nin mobil platformunu,

f) WEB SİTESİ: Sqozy’ye üye işyerlerinin, restoranların, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, Sqozy’nin web sitesini,

g) KİŞİSEL VERİ: Platforma üye olmak amacıyla ve/veya üyeliğin devamı süresince, Kullanıcıdan alınan ve/veya alınacak ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, üniversite bilgisi gibi kişisel bilgilerini,

h) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

i) ÜYE İŞYERİ: Platform içinde indirimli hizmet, workshop veya kampanya düzenleyen kurum, kuruluş, firma, gerçek kişi,…vs.’yi,

j) İLETİŞİM KANALLARI: Platform Mobil Uygulaması, Platform Web Sitesi, Sqozy Şirket Merkezi, E-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon vb. gibi tüm etkileşim kanallarını

ifade etmektedir

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar www.sqozy.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformun kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Platformdan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANIM ŞARTLARI

4. ÜYELİK SİSTEMİ

4.1 Kullanıcı, Platform web sitesi veya Mobil Uygulaması online başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurmalıdır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini ve Platform Kullanım Koşullarını kabul ederek Platforma üye olacaktır. Platforma üyelik ücretsizdir. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz.

4.2 Kullanıcı Platforma üye olurken reşit olduğunu ve Platform tarafından sunulan/sunulacak hizmetleri satın alabilecek ve/veya yararlanabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Kullanıcı; üye hesabı oluştururken Platforma beyan ettiği ad, soyad, adres, telefon, e-posta, üniversite bilgisi gibi her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Şirketin, söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.

4.4 Kullanıcı kendisi tarafından belirlenen ve kendisine özgü olan şifrenin gizliliğinden kendisi sorumludur. Kullanıcı kendisine özgü bilgilerin kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sqozy, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4.5 Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifre başkalarına devredilemez. Platforma üyelik kişiye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.

4.6 Üyeliği hangi nedenle olursa olsun Kullanıcı tarafından ve/veya Platform tarafından iptal edilen Kullanıcı, yeniden üye olduğu takdirde, iptal edilen üyelik hesabına erişim sağlayamayacak ve yeni üyeliği farklı bir hesap üzerinden devam edecektir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Kullanıcı, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, www.sqozy.com internet sitesini ve Sqozy mobil uygulamasını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

5.2 Kullanıcı, www.sqozy.com internet sitesini ve Sqozy uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için veya başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

5.3 www.sqozy.com ve mobil uygulama üzerinden, Kullanıcı yorumuna açık bölümlerde anlaşmalı cafe ve restoranlar, düzenlenen workshoplar gibi her konuda Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir. İşbu görüşlerin Sqozy ile herhangi bir ilgi ve bağlantısı yoktur. Sqozy’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4 Kullanıcı, diğer Kullanıcılara karşı taciz ve tehdit edici, ahlak dışı, pornografik öğeler barındıran, terör, ırkçı, şiddet, küfür ve hakaret içeren, siyasi içerikli, tahrik edici, küçük düşürücü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek Mevzuatı ile Uluslararası Anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 Kullanıcı, kendisine sağlanan/sağlanacak hizmetleri hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemez. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan/sağlanacak hizmet Sqozy tarafından derhal iptal edilecek ve Sqozy tarafından Kullanıcının üyeliği derhal askıya alınabilecek ya da feshedilebilecektir.

5.6 Kullanıcı, diğer web sitelerindeki hesap ve şifre güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu, bu web sitelerin kişisel veri, iletişim izni, gizlilik, güvenlik, Kullanım Koşulları gibi politikalarından ve/veya sair içeriğinden Platform ve/veya Sqozy’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 Kullanıcının, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.8 Kullanıcı, Platform dahilindeki diğer Kullanıcıların bilgisayar sistemlerine zarar verecek program ve link göndermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 Kullanıcı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10 Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan fotoğraf, görsel, metin, video klipler, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform, Sqozy ve/veya 3. Şahısların üzerinde hak sahibi olduğu hususları kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11 Kullanıcı, Platform üzerinde hiçbir şekilde Platform ve/veya Sqozy ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12 Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

5.13 İşbu Sözleşmeye aykırı davranan Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Sqozy, Kullanıcının ihlallerinin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Sqozy’nin sözleşmeye aykırılık nedeniyle, Kullanıcıdan doğrudan tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Kullanıcı, işbu sözleşmenin ihlal edilmesi sebebiyle Sqozy’nin uğramış olduğu zararları herhangi bir ihtara veya kesinleşmiş mahkeme ilamına gerek olmadan tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14 Sqozy’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının üyeliğini, üyelik bilgilerini silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul ettiğini beyan eder. Bu durumda, Sqozy’ye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

5.15 www.sqozy.com internet sitesi ve Sqozy mobil uygulama yazılım ve tasarımı Sqozy’nin mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.16 Sqozy web sitesi ve Sqozy mobil uygulaması virüs ve benzeri amaçlı zararlı yazılımlardan arındırılmış olması amacıyla mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, web sitesi ve/veya mobil uygulamaya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17 Sqozy, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Sqozy web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.18 Sqozy, Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette herhangi bir ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5.19 Sqozy, Platforma yapılabilecek teknik ve sanal saldırılar neticesinde Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bu bilgilerin üçüncü şahıslarca kullanılmasından sorumlu değildir.

5.20 Platform dahilinde Üye İşyerlerince sunulan kampanya, indirim, promosyon vb. hizmetlerin içeriğinden Sqozy sorumlu olmayıp, sorumluluk Üye İşyerlerine aittir. Bu kapsamda ilgili mevzuattan doğacak taleplerin muhatabı da Üye İşyerleridir.

5.21 Üye İşyerlerine ait olan bilgiler, İnternet sitesi ve akıllı telefon uygulamalarında sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olarak yer almaktadır. Sqozy, belirtilen Platformlarda yer alan bilgilerin Üye İşyerleri ve/veya sağladıkları ürün ve hizmetlerin gerçek durumlarını yansıttığına yönelik herhangi bir açık veya zımni taahhüt ve/veya garanti vermemektedir.

5.22 Sqozy tarafından hazırlanarak basılmış pazarlama materyallerinde (broşür, katalog, el ilanı vs.), materyalin basıldığı an itibariyle Üye İşyerleri ve işbu Üye İşyerleri tarafından sağlanan, promosyon ve sair kampanyaları yer almaktadır. Kullanıcılar, basılı pazarlama materyallerinde eksik veya fazla Üye İşyeri bilgisi bulunabileceğini, İnternet Sitesi ve akıllı telefon uygulamalarında yer alan bilgilerde teknik yanlışlıklar, yazım hataları veya zaman zaman güncelliğini yitirmiş bilgilerin olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.23 İnternet Sitesi tüm Üye İşyeri ve katılım koşullarının güncelliğini sağlayabilmek adına sürekli yenilenecektir. Sqozy, herhangi bir Üye İşyerinin katılım koşullarında gerçekleşen değişikliklerin meydana getirdiği sonuçlardan sorumlu değildir.

5.24 Üye İşyerlerince sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyaların özel günlerdeki (sevgililer günü, yılbaşı, anneler günü, babalar günü vb.) geçerliliği Üye İşyerinin inisiyatifindedir. Üye İşyerince sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyaların kullanılabileceği günler (haftanın hangi günlerinde kullanılabileceği) Üye İşyeri tarafından belirlenmektedir. Üye, belirli Üye İşyerlerinin gün ve/veya saat bazında indirim oranlarının sürekli değişkenlik gösterebileceğini, bu konuda öğlen/akşam indirimleri ile hafta içi/hafta sonu indirimlerini, kişi limitlerini ve/veya diğer özel koşulları Platform üzerinden takip ederek işlem gerçekleştireceklerini, aksi taktirde karşılaşılabilecek her türlü zarar ve/veya diğer olumsuzluklardan ötürü Satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.25 Üye, Üye İşyeri tarafından Sqozy’nin sağladığı indirim, promosyon ve sair kampanyalar aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetlerin alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin İnternet Sitesi ve bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli mecralarda yer alan görsellerin hiçbir şekilde alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. KİŞİSEL VERİ PAYLAŞILMASI VE KORUNMASI POLİTİKASI

6.1 Kullanıcıların, www.sqozy.com ve Sqozy mobil uygulama üzerinden üyelik işlemleri ve üyelik işlemini takiben profil düzenleme sırasında vereceği kişisel bilgiler yeni üyelik, üyelik yenileme, bilgi sağlanması, öneri ve şikayet süreçlerinde Sqozy tarafından işlenecek ve uygun güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine buradan ulaşabilirsiniz.

6.2 Sqozy, düzenlenecek etkinliklerin ve fırsatların belirli Üniversiteler bazında düzenlenmesi ve/veya sadece belirli üniversite mezun ya da öğrencilerinin katılımına açık olması durumlarında Kullanıcılara bilgi verilebilmesi için Üniversite Bilgisini Kullanıcının tercihe bağlı olarak talep etmektedir. Kullanıcı, Üniversite bilgisini vermek zorunda değildir. Üniversitelere özel olarak düzenlenen indirim ve etkinliklerden faydalanmak isteyen Kullanıcıların, bu indirim ve etkinliklerden faydalanabilmek için mezun veya kayıtlı oldukları üniversite bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir.

6.3 Sqozy, ürün, hizmet ve kampanyaların reklam amaçlı sunulabilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve tarafına tanıtım ve reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesine açıkça izin veren Kullanıcılara reklam, kampanya, tanıtım içerikli e-posta, sms gönderimi veya telefon araması yapar. Üyelik işlemi sırasında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ıncı maddesi gereğince açık rızası alınmayan Kullanıcılara ticari elektronik ileti gönderilmez.

7. BÖLÜNEBİLİRLİK

7.1 Bu Kullanım Koşulları/Site Kuralları ve Kullanıcı Sözleşmesinin bir maddesinin (veya bir maddenin belirli bölümlerinin), herhangi bir Mahkeme kararı ya da dengi bir yargı organı tarafından geçersiz, uygulanamaz ya da yasa dışı bulunması halinde diğer maddeler geçerliliğini korumaya devam eder.

7.2 İşbu sözleşme; geçersiz, uygulanamaz ya da yasa dışı bir maddenin; geçerli, uygulanabilir ya da yasal olması veya bir kısmının çıkarılması halinde, işbu sözleşmenin konusuna uygun olarak Sqozy tarafından yapılan değişimle yürürlüğe girer.

8. DEVİR

Kullanıcı, bu Sözleşme ile Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kısmen ve/veya tamamen devir edemez. Sqozy ise, Kullanıcının onayına gerek olmaksızın hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kısmen ve/veya tamamen devredebilir.

9. MÜCBİR SEBEP

Taraflar, sözleşmenin imzası anında önceden öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve sözleşmeden doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda, muhatabına karşı sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekte gecikmesi veya âdemi ifası Sözleşmenin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi yukarıda sayılan mücbir sebep halinin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Yukarıda bahsedilen hallerin 15 günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, işbu sözleşmenin Kullanıcının veya Sqozy’nin üyeliği iptal ettiği ana kadar yürürlükte kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sqozy, Kullanıcının Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

11. TEBLİGAT

İş bu Sözleşmeye göre yapılacak olan her türlü ihbar veya diğer bildirimler Kullanıcının üyelik sırasında bildirdiği veya güncellediği e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı, bu bilgileri güncellemediği takdirde mevcut bilgilere yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. Kullanıcı tarafından Sqozy’ye yapılacak her türlü ihbar veya diğer bildirimler ise info@sqozy.com mail adresine yapılacaktır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MERCİ

İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri etkilidir.

13. YÜRÜRLÜK TARİHİ

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, Kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.